Dyslexiebehandeling/ remedial teaching

 

Dyslexiebehandeling

 

Voor kinderen met lees-en/of spellingsproblemen bestaat de mogelijkheid tot dyslexiebehandeling. Dit kan op school of thuis plaatsvinden. Over het algemeen zal de behandeling bestaan uit een uur per week ‘les’ en daarnaast dient er thuis huiswerk te worden gemaakt. Deze behandeling wordt niet vergoed door de verzekering maar is wel vrijgesteld van BTW. De behandeling is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

 

De afgelopen jaren heb ik dyslexiebehandeling gegeven onder de vlag van Onderwijszorg Nederland (ONL), waar ik tevens een certificaat van bezit. Omdat ik momenteel als zelfstandige werk, valt de dyslexiebehandeling niet onder de vergoeding door de gemeente of onder de methode van ONL. Kinderen die net buiten de boot van de vergoede regeling vallen (bijvoorbeeld omdat het niet ernstig genoeg is, of omdat ze naast dyslexie ook nog andere problematiek hebben), kunnen bij mij terecht. Deze dyslexiebehandeling is daardoor wel voor rekening van ouders, maar een dyslexieverklaring is hierdoor niet nodig.

 

Kosten: €70,- per 45 minuten, inclusief materiaal. Voor een langdurige overeenkomst zijn prijsafspraken mogelijk.

 

 

Remedial Teaching

 

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan kinderen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is gericht op het leerproces, meestal taal of rekenen.

 

Deze hulp bestaat uit:

 

• individuele begeleiding

• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie

• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen

• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag

• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan

• een plan maken dat in de klas gebruikt kan worden

• informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

 

Remedial teaching kan geboden worden aan kinderen van 6 t/m 16 jaar.

 

 

Kosten: €70,- per 45 minuten, inclusief materiaal. Voor een langdurige overeenkomst zijn prijsafspraken mogelijk.