Kind- en ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

 

Als ouder en orthopedagoog weet ik hoe vaak je onzeker kan zijn over de ontwikkeling van je kind. Je kunt je zorgen maken over bepaald gedrag, of je eigen handelen wel goed is, hoe je gedrag invloed heeft op je kind en behoefte hebben aan extra ondersteuning of een luisterend oor. De ouderbegeleiding richt zich op dit soort vragen en onzekerheden. Ook kan ik helpen bij het vinden van andersoortige steun (bijvoorbeeld bij vermoedens van psychische/ psychiatrische problematiek) of kan ik u bijstaan in gesprekken op school wanneer u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat deze uw zorgen om uw kind niet onderkent. Het doel van deze gesprekken is dat de ouder zich competenter voelt en het kind hierdoor een positieve ontwikkeling door kan maken.

 

Kindbegeleiding

 

De kindbegeleiding bestaat uit gesprekken met uw kind. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, hebben ouders dat vaak gauw door. Toch lukt het niet altijd om de oorzaak hiervan naar voren te krijgen, of geeft uw kind aan met iemand te willen praten. In de gesprekken met uw kind wordt geluisterd naar het verhaal van het kind, zonder dat deze gedwongen wordt over zijn gevoelens te praten. Soms werkt het beter om met het kind te spelen, of hem te laten tekenen, zodat het kind zich veilig voelt. Het is belangrijk om te weten dat de inhoud van de gesprekken met het kind niet met u besproken worden, tenzij het kind hier expliciet toestemming voor geeft of wanneer er een wettelijk meldrecht is.

 

Gescheiden ouders

 

Wanneer u gaat scheiden of gescheiden bent, kan de kind- en ouderbegeleiding hierop gericht zijn. Gesprekken kunnen dan samen of apart met ouders en/of kind worden gevoerd. Deze gesprekken hebben een ander doel: het zorgen voor een veilige, rustige en stabiele leefsituatie voor het kind. Voor kinderen van 6-8 jaar bied ik een training aan: Dappere Dino's.

 

De gesprekken vinden, indien mogelijk, bij u thuis plaats. In overleg kan dit ook ’s avonds.

 

Zie tarieven voor meer informatie.