Diagnostiek & advies

 

Intelligentieonderzoek

 

Bij kinderen tussen de 4 en 16 jaar waar vragen zijn over de intelligentie (cognitieve mogelijkheden), kan een intelligentietest worden afgenomen. Hiervoor wordt bij jongere kinderen gebruik gemaakt van de WPPSI-III NL (toelichting voor ouders), voor oudere kinderen is dit de nieuwe WISC-V NL. Tevens is het mogelijk een non-verbale intelligentietest af te nemen, bij kinderen die doof/ slechthorend zijn of kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen.

 

Aan de hand van de resultaten wordt een passend advies geformuleerd.

 

Het onderzoek omvat:

Intakegesprek (max. 1 uur) en/of dossieronderzoek

Afname test

Onderzoeksverslag

Adviesgesprek (max. 1 uur)

 

Het onderzoek vindt plaats op de school van de leerling. Indien dit niet mogelijk is, kan worden uitgeweken naar een andere locatie. Het intake- en adviesgesprek kan, indien gewenst, ’s avonds bij u thuis plaatsvinden.

 

Kosten: € 525,-

 

 

Sociaal- emotioneel onderzoek

 

Bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar waar vragen zijn over de sociale en/of emotionele ontwikkeling, kan hier onderzoek naar worden gedaan. Dit onderzoek bestaat uit bijvoorbeeld vragenlijsten, observaties en gesprekken. Er zal geen diagnose worden gesteld, het onderzoek zal zich richten op wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 

Kosten: afhankelijk van de vraagstelling en benodigde onderzoeksmiddelen. Intake (max. 45 min.) is gratis. Het intake- en adviesgesprek kan, indien gewenst, ’s avonds bij u thuis plaatsvinden. Indien wenselijk wordt de school bij dit onderzoek betrokken.